RESERVERA EN BÅTPLATS

RESERVERINGSVILLKOR

Förtöjning vid båtplatsen är tillåten på reservationsdagen fr.o.m. kl 14:00 och man bör avlägsna sig följande dag kl 13:50. Båtplatsen skall tas i bruk senast kl 24:00 på reservationsdagen. Ifall båtplatsen inte har tagits i bruk t.o.m. kl 24:00 har hamnen rätt att ge platsen till en annan båtfarare, ifall inte avtalats om annat. Betalda reservationsavgifter returneras inte.

Ifall avvikande arrangemang önskas angående ovannämnda tider, tag kontakt med Hamnen.

KONTAKTUPPGIFTER

Åbo Gästhamn

www.turunvierasvenesatama.fi

Harbour: +358 400 536 613.

Boka din båtplats här!

Bokningssystemet öppnas genom att trycka på ankaret.

PRISLISTA

HAMNENS TJÄNSTER

Sugtömning av septitank, elektricitet, vatten, WiFi
Avfallahantering/återvinning
Bastu/dusch
Avgiftsbelagd tvättstuga
Diesel-tankning vid egen bryggplats
Restaurang/kafé

High Season
23.6 – 13.8

Bredd under 3m 32€ /dag

Bredd 3-4m 34€ /dag

Bredd över 4m 39€ /dag

Low Season
t.o.m. 22.6 och fr.o.m. 14.8

Bredd under 3m 28€ /dag

Bredd 3-4m 30€ /dag

Bredd över 4m 35€ /dag